fondo

Per norma general, tota operació de càrrega/estiba en un mitjà de transport (contenidor, vaixell, camió) sempre ha d'anar unida a la de trincatge, excepte quan la característica de la càrrega o del mitjà de transport faciliti una total ocupació de l'espai i no permeti que quedin buits lliures. Aquest supòsit només es produeix en comptades ocasions i d'aquí la necessitat de les operacions de trincatge com a complement lògic a les operacions de càrrega i estiba.

L'assegurança del transport i les normatives vigents referents a la seguretat del transport aeri, terrestre i marítim reflecteixen entre altres motius, que es pot rebutjar un sinistre o no admetre mercaderies en trànsit per falta de trincatge o insuficiència d'aquest.

 

 

 

Necessitat del trincatge | Carga i trincatje en contenidors
© SEA TRINCAJES MARÍTIMOS, SL, 2014 - Notas Legales - Política de cookies