fondo

Trincatge és l'acció necessària de subjectar, immobilitzant fermament mitjançant els materials o elements necessaris i adequats, tot tipus d'embalums, caixes, palets, màquines i en general, tot tipus de mercaderies que siguin transportades amb mitjans marítims, terrestres o aeris, amb la finalitat de prevenir i evitar possibles danys per cops, rascades, desplaçaments o bolcades en el seu contingut, continent i mitjà de transport, millorant també la seguretat dels mateixos.

 

© SEA TRINCAJES MARÍTIMOS, SL, 2014 - Notas Legales - Política de cookies