fondo

Trincatges de càrregues per a transports marítims, terrestres i aeris, en recinte portuari, factories i magatzems.

• Operativitat a nivell nacional.

Estudis d'estiba i trincatge.

Avaluacions de riscos.

Condicionaments embalatge, estiba i trincatge.

Subministraments d'embalatges, accessoris de càrrega i els seus derivats.

Inspeccions d'embalatge-càrrega-estiba i trincatge.

Comissaris d'avaries.

Assessors marítims.

 

 

 

 

 

© SEA TRINCAJES MARÍTIMOS, SL, 2014 - Notas Legales - Política de cookies